Tillsvidareanställning
Heltid
Dag
2021-08-27
Göteborg
Västra Götaland
Christian Svärd
+46 317677687

Vi värnar om din integritet

Syftet med Easycruit är att förenkla arbetsgivarens rekryteringsprocess och möjliggöra effektiva bedömningar av och kommunikation med kandidaterna i detta avseende. Som en del av användningen av Easycruit får arbetsgivaren personuppgifter från kandidaterna och behandlar sådana personuppgifter som en del av bedömningen av kandidaternas färdigheter och förmågor samt om han/hon passar för den annonserade positionen.Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att kandidaten samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till positionen, där kandidaten väljer vilken typ av personuppgifter han/hon bestämmer sig för att dela med arbetsgivaren i detta avseende, exempelvis genom att använda uppladdningsfunktionen från Google eller Dropbox. Observera att kandidaterna är berättigade att när som helst dra tillbaka nämnda samtycke.Arbetsgivaren är registeransvarig för behandling av personuppgifter om kandidater och alla frågor angående integritet kan riktas till arbetsgivaren via de för syftet avsedda kommunikationskanalerna som tillhandahålls av Easycruit. Personuppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla, genomföra och utveckla tjänsterna.Easycruit är en molntjänst utvecklad av Visma. Således kan företag i Visma-koncernen och deras underleverantörer av IT-tjänster ha tillgång till personuppgifter om kandidater som en del av driften av tjänsten. Alla underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt standarden som införts genom tillämplig integritetslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018) och underleverantörer utanför EU omfattas av överföringsmekanismer som är godkända av EU-kommissionen.Personuppgifter om kandidater behandlas i Easycruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att följa lagstiftningen. Kandidaterna kan använda funktionerna i Redigera min profil i sitt Easycruit-konto för att radera, ladda upp och redigera information.Kandidaterna kan när som helst kontakta arbetsgivaren för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter, eller att begränsa behandlingen avseende kandidaten, eller att invända mot behandlingen, samt rätten till uppgiftsportabilitet. Dessutom har kandidaterna rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna gällande behandling av deras personuppgifter.

Solution Designer Output Management

As a Solution Designer, you are part of the Output Management team at our location in Gothenburg (Sweden). You will work tightly together with our partners and customers in different countries to whom we deliver our services. Output Management team is responsible for the delivery of several services closely tied to ERP systems in the areas of output management, document and label printing, logistics, clinical trials supply management and operational reporting.

Your responsibilities

 • Perform requirements analysis, design work, development and testing
 • Provide 3rd level support for our services towards business partners in different countries
 • Coordinate outsourced development with our partners according to requirements
 • Coordinate related tasks and/or run smaller projects within Output Management area
 • Participate in activities to improve the way of working in the team

Your qualifications

 • Experience from software change management including the process of requirements analysis, design, development, testing and implementation
 • Strong interpersonal skills to resolve problems professionally and to interact with others in an international environment
 • Willingness to take on new challenges and responsibilities
 • University degree in Computer Science / Informatics or other comparable qualification
 • Experience from working with ERP systems and/or printing is an advantage
 • Good verbal and written skills in English is required, other languages like Swedish, Finnish or German is a plus

If you are interested in this challenging position, please submit your application via our recruitment tool Easycruit. The application deadline is August 27th 2021.
For questions about the position please contact Christian Svärd, Team Lead Output Management; e-mail: c.svard@phoenixgroup.eu; phone +46 733 677687.

 


Tamro AB

Med ett ofärgat perspektiv

Tamro äger inte några apotek – eller några läkemedel för den delen. Det tamro däremot har är nära 100 års erfarenhet av att arbeta med allas bästa för ögonen. Av att se till att läkemedel, hälsoartiklar och sjukvårdsprodukter når fram dit och när de ska. Tamros fokus ligger på att underlätta vardagen för myndigheter, läkemedelstillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter. Tamros roll som oberoende bidrar till att skapa en både säker och jämlik tillgång till läkemedel. Något som aldrig får sluta prioriteras av alla aktörer inom vårdsystemet. Med ett ofärgat perspektiv vill Tamro fortsätta skapa värde för hela ekosystemet.