Samarbeta och utveckla

Kunskapsdelning

Kunskapsdelning pillicon crossicon

Det finns mängder av kunskap inom Tamros väggar och vi delar den gärna med dig. Ett årligt återkommande event är Tamro Inspiration Day där representanter från läkemedelsindustrin, apotek, myndigheter och andra aktörer inom läkemedelsbranschen träffas och diskuterar aktuella frågor som rör marknaden. Du får också chans att utbyta tankar med våra affärsutvecklare.  

Våra innovationsdagar är ett annat uppskattat inslag. Teknikutvecklingen i samhället går allt snabbare och ger nya möjligheter för oss och våra kunder att utvecklas tillsammans. Även om vi tänker fritt och på sikt, finns det mycket som landar i konkreta insatser här och nu.

Tillbaka till toppenTillbaka

Våra samarbetspartners

Hemleverans och patientstöd

Hemleverans och patientstöd pillicon

Köpmönster och vårdformer är under ständig utveckling. Allt fler människor vill till exempel kunna beställa läkemedel och handelsvaror direkt till hemmet eller arbetsplatsen. Vi lever också allt längre, vilket gör att vården i hemmiljö förväntas att öka.

Vi möter upp marknadens behov med ett antal tjänster som tar sikte på både nutid och framtid. Vår tjänst för hemleveranser, baserad på vår väl intrimmade logistik med vissa tillägg, ger samma trygga och säkra varuförsörjning som du är van vid med Tamro.

Vi går dessutom ett steg längre, och erbjuder patienter stöd i att ta sina läkemedel i rätt kvantitet och vid rätt tidpunkt. Det sker via antingen ett digitalt verktyg eller legitimerade och specialutbildade sjuksköterskor. Ingen ska behöva glömma att ta eller känna sig osäker kring de läkemedel vi skickar ut. 

Tillbaka till toppenTillbaka

Försäljning och etablering

Försäljning och etablering pillicon

Ibland behöver man stöd för att kunna öka sin försäljning. Våra digitala tjänster ger dig ett värdefullt underlag för att analysera och planera säljinsatser. Du kan också få mer vardagsnära hjälp som att distribuera kampanjmaterial till apotek.

Vill du etablera ditt företag på den svenska marknaden? Vi erbjuder upphandlingsstöd för offentliga upphandlingar. Det handlar om allt från att bevaka vilka upphandlingar som är aktuella till att bistå med juridiskt stöd. Ska du öppna ett apotek och behöver säkra och trygga leveranser av läkemedel (Rx), receptfria läkemedel (OTC) och andra handelsvaror? Kontakta oss så löser vi det.

Vår ägare PHOENIX har också utvecklat tjänstekonceptet All-in-One som finns tillgängligt över hela Europa. Cirka 150 distributionsanläggningar i fler än 25 länder ger en oslagbar kombination av räckvidd och lokal förankring. All-in-One knyter ihop tjänsteutbudet i koncernbolagen och gör det tillgängligt för dig som kund. Det öppnar för helt nya möjligheter inom försäljning och etablering.

Tillbaka till toppenTillbaka