Johan Mossberg
Strategisk affärsutveckling

Kontaktinformation

Startår: 2006

”Tamro är ett seriöst bolag i ständig utveckling på en föränderlig marknad. Vi arbetar mitt i ett avancerat varuflöde med kunder som, med all rätt, ställer höga krav på oss. Det sporrar oss att hela tiden bli bättre vilket gynnar alla inblandade – från producent till patient.”