Daniel Siverbo
IT-chef

Kontaktinformation

Startår: 2009

”Jag tror på Tamro som bolag för att vi jobbar hårt med ständiga förbättringar. Det gäller inte minst på den digitala sidan där vi har genomfört en rad viktiga projekt de senaste åren. Att vi tillhör en stor europeisk koncern ser jag också som en stor fördel.”