Lösningar

Vi utvecklar hela tiden nya lösningar tillsammans med våra kunder och på egen hand. Vilken eller vilka passar ditt företag bäst?

Integrerad läkemedelsdistribution

Integrerad läkemedelsdistribution

Varje läkemedelstillverkare ställer sina krav på distributionen ut till apotek och sjukvård. Tamro har lång erfarenhet av att tillmötesgå specifika kundkrav genom integrerade lösningar. Våra tjänster täcker in så gott som alla behov på marknaden och vi ser till att du får en kombination som fungerar mot dina kunder och inom din organisation. Som kund hos Tamro behöver du inte fundera på läkemedelslogistikens olika delar. Vi tillhandahåller en integrerad distributionslösning hela vägen till slutkund. Kontakta vår marknadschef för mer information.

Tillbaka till toppenTillbaka

Nordisk läkemedelsdistribution

Nordisk läkemedelsdistribution

Våra centrallager ligger i Göteborg och Stockholm. Det gör att vi har förutsättningar att optimera din nordiska logistik, oavsett om dina kunder finns i Danmark, Finland eller Norge. Vi arbetar på samma sätt som i Sverige, så du kan förvänta dig samma höga kvalitetsnivå. Till exempel är transporterna GDP-anpassade (Good Distribution Practice), tidtabellsstyrda och strikt temperaturövervakade. Vår marknadschef berättar gärna mer om du är intresserad.

Tillbaka till toppenTillbaka

Apoteksdistribution för apotekskedjor

Apoteksdistribution för apotekskedjor

Har din apotekskedja valt att etablera en egen varuförsörjning? Du kan ändå dra fördel av Tamro. Vi vet hur man trimmar in och upprätthåller en högkvalitativ distribution till apotek med patienternas bästa för ögonen. Alla varutyper måste inte heller gå från ditt varulager. Du kan till exempel använda ditt egna lager för receptfria läkemedel och handelsvaror, och låta receptbelagda läkemedel gå via våra ordinarie distributionskanaler. Hör av dig till vår marknadschef för en förutsättningslös diskussion.

Tillbaka till toppenTillbaka

Beställarvänlig vaccindistribution

Beställarvänlig vaccindistribution

Det ska vara enkelt att beställa vaccin för kunderna. Samtidigt gäller det att hålla koll på att den som beställer ett vaccin verkligen får lägga en beställning. Tamro ger dig både och. Vår lösning för vaccindistribution gör att dina vaccin når rätt mottagare snabbt och säkert. Dina kunder får tillgång till kundservice med långa öppettider och korta svarstider. Ta kontakt med vår marknadschef om du vill veta mer.

Tillbaka till toppenTillbaka

Livscykeldriven läkemedelslogistik

Livscykeldriven läkemedelslogistik

Ett läkemedel genomgår många steg under sin levnad. Tamro erbjuder en lösning som sträcker sig hela vägen från studieläkemedel till destruktion. Under utvecklingsfasen handlar det om klinisk prövning. Sedan ska det färdiga läkemedlet ut på marknaden, vilket bland annat kräver en säker hantering av läkemedelsprover. Därefter väntar sedvanlig hantering och distribution samt vid behov ompackning, retur och destruktion. Vill du veta mer? Kontakta vår marknadschef.

Tillbaka till toppenTillbaka