Kvalitet och hållbarhet

Tamro vill att både enskilda individer och samhället i stort ska må bra. Därför arbetar vi aktivt och seriöst med frågor som rör kvalitet och hållbarhet.

Kvalitet är grunden för allt vi gör

Kvalitet är grunden för allt vi gör

Tamro har lång erfarenhet av att säkerställa läkemedelsförsörjningen till patienter i alla lägen. Ett uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet, effektivitet och beredskap. Dessutom hanterar vi ofta varor som är känsliga vid förvaring och transport. Vissa läkemedel måste gå via obruten kylkedja för att inte påverkas negativt.

Vi genomför regelbundet kvalitetsinspektioner tillsammans med våra kunder och med Läkemedelsverket. Det är tillfällen vi ser fram emot. För oss är det viktigt att veta att vi håller måttet och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre i vårt kvalitetsarbete.

Tamro driver ett kvalitetsnätverk med deltagare från både läkemedelsindustrin och apotek som träffas ett par gånger per år i syfte att utbyta erfarenheter. Andra källor till kunskap är individuellt stöd från någon av våra kvalitetsexperter på Tamro och utbildning inom GDP (Good Distribution Practice). Tamro medverkar också på uppdrag  av Läkemedelsakademin i utbildningsinsatser för branschen, till exempel ”GDP i praktiken”.  

Tillbaka till toppenTillbaka

Hållbart hela vägen

Hållbart hela vägen

Det är insatserna i vardagen som lägger grunden för ett hållbart samhälle. Vi mäter till exempel våra fordons bränsleförbrukning och vi strävar efter att i möjligaste mån köra med förnybart bränsle. Cirka 78 procent av vårt avfall återvinns och 15 procent bränns för energiåtervinning. Sedan 2014 använder Tamro också 100 procent förnybar energi i alla våra anläggningar.

Tillbaka till toppenTillbaka

Tillstånd och certifieringar

Tillstånd och certifieringar

Våra kärnvärden fungerar som ledstjärnor för varje individ och för Tamro i stort. Vi har också definierat bolagets mission, vision, affärsidé och miljöpolicy. Vårt partihandelstillstånd, som är utfärdat av Läkemedelsverket, är avgörande för att vi ska få bedriva vår verksamhet. Vi följer GDP (Good Distribution Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice) samt PHOENIX efterlevnadsprogram inom tre områden: anti-korruption, konkurrens och uppförande.

Vision, mission, affärsidé

Kärnvärden

Miljöpolicy 

 

samt PHOENIX efterlevnadsprogram inom tre områden: anti-korruption, konkurrens och uppförande.

Tillbaka till toppenTillbaka

Sponsring som gör skillnad

Sponsring som gör skillnad

Tamro är sedan 2007 sponsor av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Under åren har Tamro bland annat bidragit till ett sextiotal nya datorer, trådlöst bredband, sjukhusclowner samt läkande utformning och renovering av vårdrum. Ett sponsringsprojekt som ligger oss varmt om hjärtat är hunden Svea, en certifierad terapihund som tillsammans med sin matte Annika gör en stor insats för att skänka glädje till svårt sjuka barn och deras anhöriga. Vi följde med Terapihunden Svea en dag på jobbet och det var en upplyftande upplevelse.

Varje år avstår medarbetarna på Tamro sin julgåva till förmån för Insamlingsstiftelsen.

Tillbaka till toppenTillbaka

Produkt- och säkerhetsdatablad

Produkt- och säkerhetsdatablad

Behöver du säkerhetsdatablad till någon av de produkter du köper av Tamro? Här kan du ladda ner aktuell information.

Tillbaka till toppenTillbaka