Våra medarbetare.

Rickard Syrén

Rickard Syrén

Tjänsteutvecklare

Utvecklar tjänster som är riktigt coola

Rickard Syrén jobbar som tjänsteutvecklare på Tamro och ser till att företaget tar fram nya tjänster som svarar mot kundernas behov. Ett område som Rickard har arbetat lite extra med är obruten kylkedja från godsmottagning till leverans. Rätt temperatur hela vägen är avgörande för att läkemedel och vacciner ska bibehålla sin verkan.

Det bästa med mitt yrke som tjänsteutvecklare är all kundkontakt. Det är ju för våra kunders skull vi finns. Om vi kan diskutera och hitta lösningar tillsammans med kund är det värdefullt för både dem och oss. Många kundönskemål är kopplade till obruten kylkedja, något som till exempel har legat till grund för vår nyutvecklade vaccintjänst.

Flera roller inom Tamro har skapat en helhetsbild

Jag började på Tamro inom logistik, fortsatte på kund- och marknadssidan, gick vidare till varuförsörjning och är nu åter på logistikavdelningen. Att ha fått prova på flera olika områden har varit utvecklande och skapat variation i mitt arbetsliv. Dessutom har jag fått lära känna många trevliga och duktiga människor inom företaget.

Göra sitt bästa är Rickards mindset

Ibland tror jag att Tamro upplevs som lite fyrkantigt, men viss styrning är ofrånkomlig om man ska nå stordriftsfördelar inom en hårt reglerad bransch. Jag tycker att vi är ett företag som försöker fånga upp vad kunderna är ute efter och att vi får saker att hända. Det går inte att uppfylla alla önskemål, men vi gör alltid ett allvarligt försök.