Tillsvidareanställning
Heltid
Dag
2020-02-21
Göteborg
Västra Götaland

Vi värnar om din integritet

Syftet med Easycruit är att förenkla arbetsgivarens rekryteringsprocess och möjliggöra effektiva bedömningar av och kommunikation med kandidaterna i detta avseende. Som en del av användningen av Easycruit får arbetsgivaren personuppgifter från kandidaterna och behandlar sådana personuppgifter som en del av bedömningen av kandidaternas färdigheter och förmågor samt om han/hon passar för den annonserade positionen.Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att kandidaten samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till positionen, där kandidaten väljer vilken typ av personuppgifter han/hon bestämmer sig för att dela med arbetsgivaren i detta avseende, exempelvis genom att använda uppladdningsfunktionen från Google eller Dropbox. Observera att kandidaterna är berättigade att när som helst dra tillbaka nämnda samtycke.Arbetsgivaren är registeransvarig för behandling av personuppgifter om kandidater och alla frågor angående integritet kan riktas till arbetsgivaren via de för syftet avsedda kommunikationskanalerna som tillhandahålls av Easycruit. Personuppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla, genomföra och utveckla tjänsterna.Easycruit är en molntjänst utvecklad av Visma. Således kan företag i Visma-koncernen och deras underleverantörer av IT-tjänster ha tillgång till personuppgifter om kandidater som en del av driften av tjänsten. Alla underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt standarden som införts genom tillämplig integritetslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018) och underleverantörer utanför EU omfattas av överföringsmekanismer som är godkända av EU-kommissionen.Personuppgifter om kandidater behandlas i Easycruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att följa lagstiftningen. Kandidaterna kan använda funktionerna i Redigera min profil i sitt Easycruit-konto för att radera, ladda upp och redigera information.Kandidaterna kan när som helst kontakta arbetsgivaren för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter, eller att begränsa behandlingen avseende kandidaten, eller att invända mot behandlingen, samt rätten till uppgiftsportabilitet. Dessutom har kandidaterna rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna gällande behandling av deras personuppgifter.

Teamledare till Utleverans DL

Vi söker dig som vill ta mer ansvar och tycker om att jobba med människor! 

Du är en person som är drivande, lojal, målmedveten och har en positiv attityd.

Arbetsbeskrivning

 • Arbeta med löpande arbetsuppgifter i produktionsprocessen.
 • Se över löpande arbete och personal inom sitt ansvarsområde.
 • Agera som närmaste chefs förlängda arm och ersätta denne vid kortare frånvaro.
 • Rapporteringsansvar mot närmaste chef.
 • Anpassa personalresurser så produktionseffektivt som möjligt.
 • Omfördela personal löpande enligt behov.
 • Samarbeta med andra teamledare i syfte att skapa effektiv produktion och effektiv personalplanering.
 • Agera så att produktionsavvikelser och produktionsstörningar blir åtgärdade så snabbt och effektivt som möjligt.
 • Arbeta med WE och ständiga förbättringar, utbilda i nya och nygamla rutiner.
 • Ta de beslut som krävs för att säkerställa produktionen.
 • Jobba ständigt med att följa uppsatta verksamhetsmål.
 • Kan ingå i Brandskyddsorganisationen.
 • Kan vara öppnings- och/eller stängningsansvarig.

 

Du ska ha:

 • Gymnasiekompetens      eller arbetslivserfarenhet

 

Meriterande:

 • Ledarerfarenhet
 • God kännedom i Tamros processer.
 • God kunskap i E1.

Arbetstiderna kan variera mellan 06.00-21.00. Även helgarbete kan förekomma.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta Alva Sales, alva.sales@tamro.

Tjänsten tillhör avtalsområde HAF.  Ersättning enligt rutin utges så länge tjänsten innehas.

Maila din ansökan senast den 2020-02-21, med CV och personligt brev via Tamros hemsida, www.tamro.se.


Tamro AB

Med ett ofärgat perspektiv

Tamro äger inte några apotek – eller några läkemedel för den delen. Det tamro däremot har är nära 100 års erfarenhet av att arbeta med allas bästa för ögonen. Av att se till att läkemedel, hälsoartiklar och sjukvårdsprodukter når fram dit och när de ska. Tamros fokus ligger på att underlätta vardagen för myndigheter, läkemedelstillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter. Tamros roll som oberoende bidrar till att skapa en både säker och jämlik tillgång till läkemedel. Något som aldrig får sluta prioriteras av alla aktörer inom vårdsystemet. Med ett ofärgat perspektiv vill Tamro fortsätta skapa värde för hela ekosystemet.