Tillsvidareanställning
Heltid
Dag
2018-05-23
Göteborg
Västra Götaland

PuL

Syftet med Easycruit är att förenkla arbetsgivarens rekryteringsprocess och möjliggöra effektiva bedömningar av och kommunikation med kandidaterna i detta avseende. Som en del av användningen av Easycruit får arbetsgivaren personuppgifter från kandidaterna och behandlar sådana personuppgifter som en del av bedömningen av kandidaternas färdigheter och förmågor samt om han/hon passar för den annonserade positionen.Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att kandidaten samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till positionen, där kandidaten väljer vilken typ av personuppgifter han/hon bestämmer sig för att dela med arbetsgivaren i detta avseende, exempelvis genom att använda uppladdningsfunktionen från Google eller Dropbox. Observera att kandidaterna är berättigade att när som helst dra tillbaka nämnda samtycke.Arbetsgivaren är registeransvarig för behandling av personuppgifter om kandidater och alla frågor angående integritet kan riktas till arbetsgivaren via de för syftet avsedda kommunikationskanalerna som tillhandahålls av Easycruit. Personuppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla, genomföra och utveckla tjänsterna.Easycruit är en molntjänst utvecklad av Visma. Således kan företag i Visma-koncernen och deras underleverantörer av IT-tjänster ha tillgång till personuppgifter om kandidater som en del av driften av tjänsten. Alla underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt standarden som införts genom tillämplig integritetslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018) och underleverantörer utanför EU omfattas av överföringsmekanismer som är godkända av EU-kommissionen.Personuppgifter om kandidater behandlas i Easycruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att följa lagstiftningen. Kandidaterna kan använda funktionerna i Redigera min profil i sitt Easycruit-konto för att radera, ladda upp och redigera information.Kandidaterna kan när som helst kontakta arbetsgivaren för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter, eller att begränsa behandlingen avseende kandidaten, eller att invända mot behandlingen, samt rätten till uppgiftsportabilitet. Dessutom har kandidaterna rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna gällande behandling av deras personuppgifter.

Produktionscontroller

Tamro AB, distribunal Göteborg, söker produktionscontroller

Vi söker en produktionscontroller till Tamros distribunal i Göteborg. Organisatoriskt kommer du tillhöra gruppen Planering, Styrning och Uppföljning och agera som stöd till distribunlens produktions- och gruppchefer. Din förmåga att motivera och engagera cheferna är avgörande för hur väl ni tillsammans kommer att lyckas. Det gäller att göra kloka prioriteringar och samtidigt etablera ett arbetsklimat som uppmuntrar till ständiga förbättringar och nytänkande.

 I din roll ges du möjlighet att forma controllingarbetet samt bidra till utveckling av distribunalens verksamhet med Lean (Warehouse Excellence) som främsta verktyg.

 Dina arbetsuppgifter

 Att månadsvis leda arbetet med att löpande identifiera och följa upp avvikelser mellan utfall och budget/prognos/mål.

 • Att göra faktura och kostnadsuppföljningar för bemanning.
 • Att månadsvis ta fram underlaget för distribunalens resultatpresentation.
 • Att göra uppföljning/utredning av investeringar kopplat till distribunalen.
 • Att leda budgetarbetet på distribunalen.
 • Att säkra att relevanta nyckeltal finns för att verksamheten ska kunna planeras, mätas och följas upp.
 • Att driva arbetet inom Lean (Warehouse Excellence) framåt, dels genom praktiskt deltagande i observationer och dels genom att stödja gruppcheferna i arbetet med Lean.

 Din erfarenhet

 Du har tidigare arbetat med controlling och har högskoleutbildning (eller motsvarande) med inriktning mot ekonomi och logistik.

 • Erfarenhet av Lean arbete inom produktion.
 • Du är van vid och gillar att arbeta i en verkamhetsnära roll med många kontaktytor mot övriga delar av Tamro.
 • Du är van vid att hantera och analysera stora datamängder och har goda kunskaper i Excel.
 • Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både gällande svenska och engelska.
 • Du har en god kommunikationsförmåga som borgar för ett bra samarbete med dina kollegor.
 • Meriterande är erfarenhet av lagerverksamhet, logistik samt  IT systemen SAP, E1 och AGDA.

Dina egenskaper

Vi söker dig som systematiskt och analytisk kan bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Du har en förmåga att på eget initiativ planera och styra din arbetsdag.Du har lätt för att kommunicera och entusiasmera dina kollegor. Din förmåga att samverka med andra är en framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Du trivs med att ta ansvar och är målinriktad.

Övrig information om tjänsten

Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Lön enligt avtal.

Har du frågor, kontakta:

Ted Qvarfordt, Chef , 031-767 76 69.

Intervjuer och tester görs löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag 2018-05-23.

Välkommen med din ansökan!


Tamro AB

Sveriges friskaste logistikkedja

Varje dag förser Tamro fler än 1 400 apotek över hela Sverige med läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter. Det är ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande och vi tar det på största allvar. Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att vi alltid levererar i tid och i perfekt skick.

En väl fungerande läkemedelsförsörjning handlar om samarbete och förtroende. Tamro är en oberoende aktör och arbetar med allas bästa för ögonen – läkemedelstillverkare, apotek, konsumenter och patienter. Vi samarbetar med cirka 150 läkemedelstillverkare och ser till att lagerhålla samt distribuera deras produkter ut till apotek och sjukhus. Tamro erbjuder dessutom nordiska distributionstjänster och ett stort antal tilläggstjänster för att göra våra kunders vardag enklare.

Det arbetar drygt 550 personer på Tamro och företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14 001. Vi har huvudkontor och distribunal i Göteborg samt distribunaler i Stockholm och Umeå. Tamro är ledande i Sverige på läkemedelslogistik och ingår PHOENIX group, en europeisk koncern med över 150 distribunaler i 25 länder.


Tamro AB

Sveriges friskaste logistikkedja

Varje dag förser Tamro fler än 1 400 apotek över hela Sverige med läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter. Det är ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande och vi tar det på största allvar. Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att vi alltid levererar i tid och i perfekt skick.

En väl fungerande läkemedelsförsörjning handlar om samarbete och förtroende. Tamro är en oberoende aktör och arbetar med allas bästa för ögonen – läkemedelstillverkare, apotek, konsumenter och patienter. Vi samarbetar med cirka 150 läkemedelstillverkare och ser till att lagerhålla samt distribuera deras produkter ut till apotek och sjukhus. Tamro erbjuder dessutom nordiska distributionstjänster och ett stort antal tilläggstjänster för att göra våra kunders vardag enklare.

Det arbetar drygt 550 personer på Tamro och företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14 001. Vi har huvudkontor och distribunal i Göteborg samt distribunaler i Stockholm och Umeå. Tamro är ledande i Sverige på läkemedelslogistik och ingår PHOENIX group, en europeisk koncern med över 150 distribunaler i 25 länder.